Για παραγγελίες πουφ ο χρόνος παράδοσης είναι 9 εργάσιμες μέρες και η παραγγελία αρχίζει με την προκαταβολή του 50%.